Hoe wordt de prijs van antiek bepaald

Mensen vragen ons wel eens hoe het kan dat bepaalde antieke objecten ineens een heel ander prijskaartje hebben als in voorgaande jaren. Kortom, hoe wordt de prijs van antiek bepaald?

Het korte antwoord is: vraag en aanbod. Klassiek liberale prijsstelling. Is er veel aanbod en weinig vraag, dan daalt de prijs. Is er schaarste (= veel vraag en weinig aanbod), dan zijn de prijzen hoog. De vraag die hier natuurlijk onder ligt is: hoe kan de vraag zo dalen dat de prijzen van eerder kostbare stukken antiek vandaag de dag zo tegenvallen?

Hoe wordt de prijs van antiek bepaald

Mode en trends

Een van de redenen is mode in de huisinrichting. Vormen zijn strakker en minimalisme is modieus. Bovendien is huisinrichting veel sneller ‘uit’ en doet er al snel een andere trend zijn intrede. In de jaren 50 t/m de jaren 80 kochten mensen vaak meubels en andere spullen voor een langere tijd. Decoratieve objecten zoals antieke objecten waren veelal een investering en waren in veel gevallen ook statussymbolen. Het lijkt er sterk op dat mensen anders zijn gaan inkopen. Meubels van nu zijn vaak van mindere kwaliteit en hoeven maar een beperkt aantal jaren mee te gaan; daarna koopt men een nieuwe inrichting.

Onwetendheid en belangstelling

Een tweede reden van de teloorgang van de antiekprijzen is gebrek aan kennis en onwetendheid bij nieuwe generaties.  Men weet vaak niet wat de functie van iets ouds is en hoe dit verband houdt met het leven in die tijd. Een gebrek aan belangstelling in de eigen geschiedenis lijkt een rol te spelen. Ik denk dat het deels te maken heeft met de volgende vraag:

Mijn persoonlijke idee

Heeft de toenemende dominantie van (computer) schermen een effect op de behoefte aan het bezitten van bijzondere objecten?

Objecten, beelden en ervaringen komen via schermen tot ons. Het lijkt wel dat het begrip van bezit enigszins aan erosie onderhevig is. Je kan alles op elk moment zien en beleven via een scherm, het is dan misschien minder urgent om iets zelf te bezitten? Ik heb het idee van wel, maar kan dat niet bewijzen natuurlijk.

Wat ik persoonlijk spijtig vind is dat de waardering voor het verhaal achter een object verdwijnt. Antieke stukken hebben het verhaal van de geschiedenis in zich. Ken je de functie van het object dan leer je ook meer over het verleden. Iets werd vaak met de hand gemaakt en was bedoeld om een leven lang mee te gaan. Aan het object kun je vaak zien welke maatschappelijke status iemand had maar ook natuurlijk hoe er geleefd werd.

Hoe wordt de prijs van antiek bepaald

Even terug naar de hoofdvraag: Hoe wordt de prijs van antiek bepaald? Samengevat is veel waarde van antieke spullen verdwenen door een verbleekte interesse. Minder vraag naar antieke spullen.

Veel antiquairs verkopen nu aan buitenlandse kopers via internet sites. Met name Chinese klanten betalen veel geld om antieke stukken te kopen. In China neemt de welvaart toe en het lijkt qua groei, koopkracht en belangstelling wel wat op Nederland/Europa van de jaren 70/80. In andere westerse landen is de belangstelling voor antiek ook achteruit gegaan, net als in Nederland. Internet zorgt wel voor een groter bereik om je spullen aan te bieden. Hierdoor lukt het soms om een Nederlands stuk aan een Franse liefhebber te verkopen.

Beleggers en verzamelaars

Nog twee groepen die genoemd moeten worden: De beleggers en de verzamelaars.
Zilver en goud is altijd te verkopen omdat er altijd mensen menen dat dit een veilige investering is. De prijzen van antiek goud en zilver groeien en dalen mee met de dagwaarde van edelmetalen. Daarnaast is de ouderdom van antieke object van edelmetaal belangrijk voor de waarde. Hier geldt wel heel duidelijk de regel,  hoe ouder des te duurder.

Verzamelaars zijn moeilijk te bedienen omdat je nooit weet wat er nog ontbreekt in de verzameling. Wel zijn het trouwe kopers van antieke stukken. Helaas zie ik ook de groep verzamelaars afnemen. De groep vergrijst en er is weinig aanwas.

Jongeren en vintage

Als laatste moet ik vermelden de belangstelling van jonge mensen in een Vintage inrichting. De laatste jaren vinden spullen uit de jaren 50 en 60 van de 20e eeuw meer en meer aftrek bij jonge mensen. De prijzen van design artikelen uit deze jaren stijgen gestaag. Dit is geen antiek maar wel een leuke ontwikkeling. Het woord antiek lijkt dan ook vervangen te worden door het woord vintage als het gaat om belangstelling in inrichting en decoratie.

De traditionele antiekhandelaar bestaat eigenlijk nauwelijks meer in Nederland, daarvoor in de plaatst komen de handelaren in vintage en design.

Dit was in vogelvlucht een inkijkje in antiekprijzen en de veranderingen die daarin plaatsvinden. Neem gerust contact op om je spullen te laten waarderen. Een taxatie en of advies geven wij in veel gevallen gratis af.