Komen jullie langs om de hele inboedel te bekijken?

Het beste is om even te bellen. Dit is vaak maatwerk. Belt u 06-42458155 om even te overleggen.