Hoe wordt de waarde van antiek bepaald?

  1. Leeftijd: Met de leeftijd neemt de waarde van een antiek object toe. Dit is echter niet altijd het geval. Ook hier geldt vraag en aanbod.
  2. Authenticiteit: Echte antiekstukken zijn meer waardevol dan namaak.
  3. Conditie: Antiekstukken in uitstekende staat worden meer waardevol beschouwd dan stukken met beschadigingen of vervangingen.
  4. Schaarste: Zeldzame antiekstukken zijn meer waardevol dan stukken die gemakkelijk beschikbaar zijn.
  5. Vraag en aanbod: De waarde van antiek wordt ook bepaald door de vraag op de markt en het beschikbare aanbod.
  6. Prestige: Sommige antiekstukken hebben een zekere prestige of culturele betekenis, wat de waarde ervan beïnvloedt.

Meer informatie over dit onderwerp is te lezen in deze blog over de waardebepaling van antiek.